Tma­vá krv smút­ku mi prú­di žila­mi

 

 

Kurá­tor­ka: Bohun­ka Haj­na­lo­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá