Kurá­tor­ka: Ľuba Sucha­lo­vá Hari­cho­vá

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Mária Antó­nia Fuko­ová, Anna Hola­ňo­vá, Anna Kopr­do­vá, Danie­la Koso­vá, Zuza­na Moj­ží­šo­vá Cigá­no­vá, Domi­ni­ka Paš­té­ko­vá Slád­ko­vá, Anna Poru­bo­vi­čo­vá, Rena­ta Reho­rov­ská,  Danie­la Réva­y­o­vá Lichar­du­so­vá, Ľuba Sucha­lo­vá Hari­cho­vá, Ida Vycho­di­lo­vá