Výstavy

6.8. - 26.8.2018
Veľká sála

ARTTEX – TAPI 3

Kurátorka: Ľuba Suchalová Harichová

Vystavujúci autori: Mária Antónia Fukoová, Anna Holaňová, Anna Koprdová, Daniela Kosová, Zuzana Mojžíšová Cigánová, Dominika Paštéková Sládková, Anna Porubovičová, Renata Rehorovská,  Daniela Révayová Lichardusová, Ľuba Suchalová Harichová, Ida Vychodilová