Výstavy

16. 05. 2009
GALÉRIA SVÚ

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2009

Individuálna prehliadka výstav: Človek divadla –  Miodrag Tabački a Scénografia – Juraj Fábry (výstavy v rámci Medzinárodného divadelného festivalu Nová dráma/New Drama 2009, usporiadateľ Divadelný ústav)
Odborný sprievod – Pavol Kráľ, akad. mal., s výkladom na témy:
Budova bývalej Umeleckej besedy, dnes budova Slovenskej výtvarnej únie, kultúrna pamiatka SR – história, klubová a spolková činnosť od r. 1920 po súčasnosť (1920 vznik, vývoj kultúrnych vzťahov a klubovej činnosti kultúrnej obce, osobnosti – literáti, divadelníci, hudobníci, výtvarníci na Slovensku, 1989 – vznik hnutia Verejnosť proti násiliu, …) a aktivity, činnosti a perspektívy Slovenskej výtvarnej únie, najväčšej organizácie profesionálnych výtvarných umelcov na Slovensku.

KLUB UMELCOV


Individuálna prehliadka výstavy:
Naresh Kapuria: „Inšpirácie – Inspiration“ (Usporiadateľ India klub) za účasti autora,  významného indického výtvarníka Naresha Kapuriu, držiteľa mnohých medzinárodných cien

O múzeách a galériách netradične – PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. a Magdaléna Modrovičová. Prednáška spojená s diskusiou

Hudobné vystúpenie Igora Bázlika (klavír) a Juraja Uličného (husle)

 

http://www.muzeum.sk/nocmuzeiagalerii/nmg2009/

http://www.muzeum.sk/nocmuzeiagalerii/nmg2009/?obj=svu

 

Fotografie albumu: Pavol Kráľ