Kame­raph­to — Dia­ry of the Repub­lic

 

Den­ník repub­li­ky — Súčas­ná por­tu­gal­ská foto­gra­fia

 

Kurá­tor: Rui Pra­ta