Výstavy

12.01. – 05.02.2010

SALÓN 2010

Kurátor: Bohumír Bachratý

Fotografie albumu: Mária Baloghová