Výstavy

29.9. - 17.10.2021
Veľká a Kamenná sála

EMIL FULKA – EKOZÁSAHY

Kurátor výstavy: Bohumír Bachratý