Výstavy

30.10. - 10.11.2019
Veľká a Kamenná sála

PREČO SA BALASTU ODOPIERAJÚ KVALITY

Výstava katedry SOI na VŠVU

Kurátor: Juraj Rattaj

Vystavujúci autori: Filip Bielek, František Bohunický, Michal Golak, Oto Hudec, Martin Hrvol, Ján Hoffstädter, Patrik Kovačovský, Michal Moravčík, Martin Piaček, Mira Podmanická, Emil Softič, Marek Stuller, Dionýz Troskó, Miro Trubač, Zoja Zorkina