Výstavy

23.05. – 10.06. 2012

(HAND) MADE IN …

15. výstava textilnej miniatúry

s medzinárodnou účasťou

súčasťou výstavy bola prezentácia prác ocenených autorov z roku 2012:

Egle Ganda Bogdaniene (Litva), Velga Lukaza (Lotyšsko) a Anna Gregušová (Slovensko)

a sprievodná výstava 50 japonských umelcov

 

Kurátorka: Silvia Fedorová

 

Fotografie albumu: Andy Kozárová