Výstavy

2. - 19.5. 2018
Kamenná sála

DEUTSCHLAND EFRINDERLAND – Nemecko krajina vynálezcov

Organizátor: Goetheho inštitút na Slovensku