Kurá­tor­ka: Júlia Menc­lo­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Pavol Orvan, Andy Kozá­ro­vá