Anna Bar­tus­zo­vá, Ján Feke­te, Peter Kal­mus, Peter Lip­ko­vič, Andrea Lip­ko­vi­čo­vá, Zby­něk Pro­kop, Sta­no Šal­ko, Vik­tor Šef­čík

 

Kurá­tor: Sta­no Šal­ko

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andrea Kozá­ro­vá