Výstavy

13.05.2013 – 02.06. 2013

TRI CENY

Držitelia Cien Slovenskej výtvarnej únie z Bienále voľného výtvarného umenia 2012

Petra Nováková – Ondreičková / GRAND PRIX (kurátorka: Ivana Moncolová)

Dávid Čársky / Cena Slovenskej výtvarnej únie (kurátorka Eva Trojanová)

Ivana Sláviková / Cena Slovenskej výtvarnej únie (kurátorka Nina Vrbanová)

 

Fotografie albumu: Andrea Kozárová