Drži­te­lia Cien Slo­ven­skej výtvar­nej únie z Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia 2012

Pet­ra Nová­ko­vá — Ondre­ič­ko­vá / GRAND PRIX (kurá­tor­ka: Iva­na Mon­co­lo­vá)

Dávid Čár­sky / Cena Slo­ven­skej výtvar­nej únie (kurá­tor­ka Eva Tro­j­a­no­vá)

Iva­na Slá­vi­ko­vá / Cena Slo­ven­skej výtvar­nej únie (kurá­tor­ka Nina Vrba­no­vá)

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andrea Kozá­ro­vá