Výstavy

09.05. – 26.05.

PREMOSTENIE

Organizátor: Spoločnosť maďarských výtvarných umelcov v Slovenskej republike

Kurátorka: Kinga Szabó

Výstavu finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenkej Republiky a Združenie maďarských umeleckých spolkov

Fotografie albumu: Mária Baloghová