Výsta­va bola súčas­ťou pro­jek­tu Socha a objekt XIX.

 

 

Kurá­tor­ka výsta­vy: Xénia Lett­ri­cho­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá