Výstavy

REFLEXIE

Súčasná portrétna fotografia nových členov Združenia slovenských profesionálnych fotografov

Kurátorka: Michaela Bosáková

Vystavujúci autori: Karina Golisová, Dušan Kochol, Ľuboš Kotlár, Zuzana Pustaiová

Fotografie albumu (credits): Zuzana Pustaiová