Orga­ni­zá­tor: ARTEM

Kurá­tor: Ľubo­slav Moza

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá