Výstavy

18.8. – 13.9.

Podobnosť v rozdielnosti

Organizátor : Uľjana Zmetáková, Lýdia Jergušová – Vydarená

 

Fotografie albumu: Mária Baloghová