Považ­ská Bys­tri­ca — FOTODIAĽNICA

 

Orga­ni­zá­tor: MG ART galé­ria

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andrea Kozá­ro­vá