Výstavy

28.03. – 16.04. 2008

Uľjana Zmetáková – Obrazy a kresby

Kurátor: Dana Doricová

Fotografie albumu: Mária Baloghová