Zbier­ka zo sym­pó­zií 1 – 8 SEM / 2008 – 2016/

Šperk / Komor­ná plas­ti­ka

Kurá­tor­ka: Mária H. Nepšin­ská

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá