Výstavy

30.6. - 18.7.2021
Veľká a Kamenná sála

TEXTILNÁ MINIATÚRA – ZÁZRAK / Z ATELIÉROV TXT

Kurátorka výstavy Z ateliérov TxT:                              Mgr. Zuzana Šujanová

Kurátorka výstavy Textilná miniatúra – Zázrak:       Mgr. art. Miriana Materáková

Grafická spolupráca:                                                       Mgr. art. Soňa Sadilková