Jubi­lan­ti

 

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Ale­xan­der Vika, Marián Polon­ský, Ladi­sla­va Snop­ko­vá, Rozá­lia Daráz­so­vá, Vla­di­mír Dur­bák