1995 — 2015

 

Vysta­vu­jú­ci auto­ri:

Rado­van Blaš­ko, Ľubo­mír Déči, Peter For­gáč, Daniel Chu­dý, Rudolf Mol­nár, Rado­slav Nemec, Andrej Ohrab­lo, Mar­tin Potaš, Fran­ti­šek Tar­tott, Bra­ni­slav Zele­nák

Kurá­tor­ka: Jana Matu­lo­vá Valen­to­vi­čo­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá