Kurá­tor: Bohu­mír Bach­ra­tý

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá