17.1. — 23.1. 2023 Kamen­ná sála

Autor pro­jek­tu: Anto­nín Krej­číř

Rea­li­zá­cia: Eva Janí­ko­vá, OZ Kríd­la

Kurá­tor­ka: Kata­rí­na Čier­na

Odbor­ní garan­ti: Vla­di­mír Kor­doš, Dušan Nágel