Vysta­vu­jú­ci auto­ri:
Zuza­na Fli­me­lo­vá, Kata­rí­na Galo­vič – Gás­pár, Pau­la Chren­ko­vá, Igor Ondruš, Juraj Puchov­ský, Deni­sa Rakos­ký, Jozef Srna, Ras­ti­slav Sed­la­čík, Pavol Struč­ka, Ján Šev­čík, Andrej Štef­fek, Mar­cel Taran­da

Orga­ni­zá­tor: OZ pAR­Ty

Kurá­tor: Omar Mir­za

Za pod­po­ru ďaku­je­me:

  • SVU
  • AP MEDIA, s.r.o.

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá