Drži­te­lia Cien Slo­ven­skej výtvar­nej únie z Bie­ná­le FORMA 2013

Mira Pod­ma­nic­ká a Mar­ké­ta Nová­ko­vá / GRAND PRIX

Sil­via Fedo­ro­vá / Cena Slo­ven­skej výtvar­nej únie

Tatia­na Ware­ni­cho­vá / Cena Slo­ven­skej výtvar­nej únie 

Kurá­tor­ka: Adrie­na Peká­ro­vá


Foto­gra­fie albu­mu: Andrea Kozá­ro­vá