Výstavy

18.10.-7.11.2021
Kamenná sála a foyer

ČESKÉ MALÍŘSTVÍ KLASIKY A MODERNY

Organizátor: Český spolek Bratislava

Kurátor: Bohumír Bachratý

Obrazy z rokov 1909 – 2005 od 25 autorov narodených v rokoch 1870 – 1981, zo zbierok Galerie u sv. Jakuba (Nový Bydžov)

Vystavujúci autori: Oldřich Blažíček, Pavel Forman, Jaroslav Grus, Roman Havelka, Josef Holub, Jan Honsa, František Hudeček, Josef Jíra, František Jiroudek, Albína Kašparová-Rieglová, Václav Kiml, Gustav Macoun, Karel Malich, František Mysliveček, Otakar Nejedlý, Josef Procházka, Michael Rittstein, Martin Salajka, Jozef Satin, Jan Smetana, Jan Trampota, Josef Ullmann, Bohumil Ullrych, Božena Vavroušková, Bořivoj Žufan

Virtuálna priehradka bola vytvorená a je Vám sprístupnená vďaka podpore grantov EHP a štátneho rozpočtu SR v rámci projektu s názvom „Umelka – moderné centrum umenia a komunity (UMELKA)“, kód projektu CLT01010.