Výstavy

8.6.-27.6.2021
Veľká sála

PETER RÓNAI – Reset

Peter Rónai RESET tlačová správa

Virtuálna priehradka bola vytvorená a je Vám sprístupnená vďaka podpore grantov EHP a štátneho rozpočtu SR v rámci projektu s názvom „Umelka – moderné centrum umenia a komunity (UMELKA)“, kód projektu CLT01010.

Fotografie albumu: Daša Barteková