Kurá­tor­ka: Ľubi­ca Fáb­ri, Design Slo­va­kia

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá