Výstavy

3.2. - 23.2.2022
Veľká a Kamenná sála

COOL NOUVEAU – Od mestského ringu k ornamentu

Kurátorka výstavy: Henrieta Moravčíková

Architektonické riešenie a dizajn: Monika Bočková, Mária Novotná, Paulína Ebringerová

Grafický dizajn: Eva Šimovičová

Výstava, ktorú pripravila Fakulta architektúry a dizajnu v Bratislave v rámci európskeho projektu ARTNOUVEAU2 predstavuje obdobie secesie na území mesta ako Gesamtkunstwerk zahŕňajúci urbanistické koncepcie, architektúru aj výtvarnú dekoráciu. Sústreďuje sa pritom najmä na budovanie vnútorného mestského okruhu, na vybrané architektonické diela, ktoré najlepšie odzrkadľujú dobový trend a na architektonický detail, ornament, ktorý v najmenšej mierke charakterizuje obdobie Art Nouveau.