Výstavy

3.05. – 28.05. 2012

EVA CHMELOVÁ – Obrazy

Výstava sa uskutočnila v rámci spolupráce s pražským Spolkom výtvarných umelcu Mánes

 

Kurátorka: Ľubomíra Slušná

 

Fotografie albumu: Andy Kozárová