Výstavy

14.03. – 3.04. 2016

III. JUNIOR DESIGN FEST

Tretí ročník Junior Design Fest 2016 je medzinárodná súťažná prehliadka prác stredných umeleckých škôl z Čiech, Maďarska, Rakúska a Slovenska so zameraním na produktový dizajn a dizajn vizuálnych komunikácií. Záštitu nad podujatím prevzal župan BSK p. Pavol Frešo.

 

Organizátor: ŠUV Josefa Vydru

 

Vystavujúce školy:  Katovice, Budapešť, Graz, Praha, Ostrava, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Kamenický Šenov, Košice, Ružomberok, Trenčín, Levice, Lednické Rovne, Kremnica, Bratislava

 

Fotografie: Andy Kozárová