Výstavy

30.4.- 23.5.

Salón – Spoločnosť voľných výtvarných umelcov

Kurátor: Bohumír Bachratý