Kurá­tor: Šte­fan Zají­ček

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá