Výstavy

20.10.-5.1..2021
Veľká sála

PRO SCENA – PRÍBEH DIVADELNÉHO PLAGÁTU

Kurátor výstavy: Miroslav Daubrava

Virtuálna priehradka bola vytvorená a je Vám sprístupnená vďaka podpore grantov EHP a štátneho rozpočtu SR v rámci projektu s názvom „Umelka – moderné centrum umenia a komunity (UMELKA)“, kód projektu CLT01010.