Výstavy

26.2. - 18.3. 2018
Kamenná sála

VLADIMÍR ŠIMANOVSKÝ – VÁŠEŇ TÚŽBA A INÉ ZA OPONOU

Kurátor výstavy: Bohumír Bachratý