UMELKA 1989 – 2023

UMELKA 17. 11. 2023
N O V E M B E R ’89 – ’23

Klub ’89 a Galéria Umelka zorganizovali spomienkové stretnutie pri príležitosti štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu.

Súčasťou programu bola jednodňová výstava fotografií Petra Pochylého z novembra 1989 a príhovory osobností, ktoré stáli pri vzniku Verejnosti proti násiliu a štarte Nežnej revolúcie na Slovensku.

Večer moderoval Pavol Demeš, o hudobný program sa postarali Richard Šimurka a Katarína Šimurka Feldeková.