Stretnutie SÍM a SVÚ v Reykjaviku

V dňoch 22. až 26. augusta sme absolvovali služobnú cestu na Islande, v rámci ktorej sme sa stretli s našimi partnermi v projekte „UMELKA – moderné centrum umenia a komunity“ – s reprezentantmi SÍM -Samband Islenskra Myndlistarmanna, ktorá je Islandskou asociáciou výtvarných umelcov (založenou v roku 1982) so sídlom v Reykjavíku.

V rámci niekoľkých stretnutí sme prebrali a aktualizovali plán spoločných aktivít, podporených v rámci projektu z grantov EHP a Nórska. Počas návštev priestorov patriacim SÍM, sme mali možnosť získať lepšiu predstavu o fungovaní tejto organizácie, zoznámiť sa s jej členmi a osobne sa pýtať a učiť z dobrej praxe, ktorá tam funguje.

Islandská asociácia výtvarných umelcov Islandu svojim členom aj zahraničným umelcom priestory na združovanie sa a tvorbu. Do programu SÍM Residency na Islande sa ročne hlásia desiatky profesionálnych umelcov z celého sveta, pričom je na rezidenčný pobyt napokon vybrané len malé percento z nich. Obe inštitúcie, SVÚ a SÍM pôsobia v rámci medzinárodnej platformy International Association of Art, a dlhé roky medzi sebou udržiavajú výborné kolegiálne vzťahy. Vďaka tejto spolupráce, a najmä vďaka grantovej podpore, budú mať traja členovia Slovenskej výtvarnej únie jedinečnú príležitosť takýto pobyt absolvovať. SVÚ zároveň v najbližších mesiacoch privíta ďalších islandských profesionálnych umelcov na Slovensku. Umelci počas pobytu vytvoria site-specific diela, teda diela navrhnuté pre konkrétne miesto, v ktorom budú autori tvoriť.  Obe tieto rezidencie budú zakončené prezentáciou vytvorených diel hosťujúcich autorov v rámci výstav v priestoroch sídla SÍM a Galérie UMELKA.