MESIAC FOTOGRAFIE 2023

1.11. — 19.11.2023 Veľ­ká sála: Mary­am Firu­zi — Číta­nie v tehe­rán­skych uli­ciach­Ku­rá­to­ri: Lois Lam­mer­hu­ber, Flo­ren­ce Drou­het Gohar Dash­ti — Frag­men­ty spo­mie­nok Kurá­to­ri: Lois Lam­mer­hu­ber, Flo­ren­ce Drou­het Kamen­ná sála:Miro Nôta —...