ZOOALOGICKÁ ZÁHRADA

Orga­ni­zá­tor: O.Z. pAR­Ty Kurá­tor výsta­vy: Omar MIRZA Náz­vy diel: Rakos­ký Deni­sa – „Bak­cha­ná­lie – sep­tem­ber 2005“, 2005 Kyse­li­co­vá Zuza­na – „Kde je pes zako­pa­ný“, 2005 Mir­za Omar – „Pra­sa“, 2005 Ondruš Igor – „Kôp­ka šťas­tia“, 2005 Taran­da...