VIANOČNÝ ATELIÉR

Kurá­tor­ky: Ágnes Sch­ramm a Eri­ka Gre­gu­šo­vá   Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá

19. NOVEMBER 1989 VEREJNOSŤ PROTI NÁSILIU

Ume­lec­ká bese­da na kri­žo­vat­ke dejín   Kurá­tor: Pavel Meluš Garan­ti pro­jek­tu: Pavol Kráľ, akad. mal., Prof. Rudolf Siko­ra, akad. mal., Ján Budaj, Prof. Jozef Jan­ko­vič, akad. soch., Mgr. Ladi­slav Snop­ko Auto­ri pamät­nej tabu­le: Jozef Vachá­lek,...