AURA

Medzi­ná­rod­né sym­pó­ziá ume­lec­ké­ho šper­ku Krem­ni­ca 1990 — 2016 Kurá­tor­ka: Mária H. Nepšin­ská Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá

ATELIER EM

Zbier­ka zo sym­pó­zií 1 – 8 SEM / 2008 – 2016/ Šperk / Komor­ná plas­ti­ka Kurá­tor­ka: Mária H. Nepšin­ská Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá  

ROBERT MAKAR

Kurá­to­ri: Zby­něk Janá­ček, Marek Sibin­ský Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá