Exhibitions

20.09. – 07.10. 2016

ATELIER EM

Zbierka zo sympózií 1 – 8 SEM / 2008 – 2016/

Šperk / Komorná plastika

Kurátorka: Mária H. Nepšinská

Fotografie albumu: Andy Kozárová