BIENNIAL FORMA 2013

Awar­ded artists: Award of Slo­vak Uni­on of Visu­al Arts Sil­via Fedo­ro­vá, Tatia­na Ware­ni­cho­vá Grand Prix: Mar­ké­ta Nová­ko­vá a Mira Pod­ma­nic­ká   Cura­tors: Adrie­na Peká­ro­vá, Mária H. Nepšin­ská   Pho­tos: Andy...