Awar­ded artists:

Award of Slo­vak Uni­on of Visu­al Arts

Sil­via Fedo­ro­vá, Tatia­na Ware­ni­cho­vá

Grand Prix:

Mar­ké­ta Nová­ko­vá a Mira Pod­ma­nic­ká

 

Cura­tors: Adrie­na Peká­ro­vá, Mária H. Nepšin­ská

 

Pho­tos: Andy Kozá­ro­vá