ZOOALOGICAL GARDEN

Orga­ni­sers: pAR­Ty Cura­tor: Omar MIRZA Náz­vy diel: Rakos­ký Deni­sa – „Bak­cha­ná­lie – sep­tem­ber 2005“, 2005 Kyse­li­co­vá Zuza­na – „Kde je pes zako­pa­ný“, 2005 Mir­za Omar – „Pra­sa“, 2005 Ondruš Igor – „Kôp­ka šťas­tia“, 2005 Taran­da Mar­cel – „Ľud­ské...