Kurá­tor: Dani­ca Zme­tá­ko­vá

 

Pho­tos: Mária Balog­ho­vá