Orga­ni­sers: pAR­Ty

Cura­tor: Omar MIRZA

Náz­vy diel:

  • Rakos­ký Deni­sa – „Bak­cha­ná­lie – sep­tem­ber 2005“, 2005
  • Kyse­li­co­vá Zuza­na – „Kde je pes zako­pa­ný“, 2005
  • Mir­za Omar – „Pra­sa“, 2005
  • Ondruš Igor – „Kôp­ka šťas­tia“, 2005
  • Taran­da Mar­cel – „Ľud­ské čer­vy“, 2005

Pho­tos: Mária Balog­ho­vá