Náhľad vizu­ali­zá­cií pri­pra­vo­va­né­ho pavi­ló­nu a pódia v záh­ra­de.